ANADOLU
NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI
ÇALIŞTAYI

20-22 Haziran 2011

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ                ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi                          Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

ANADOLU NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

20-22 Haziran 2011

Kaunos Arkeolojik Kazılarının 2009 yılından itibaren başlattığı ve her yıl arkeolojinin farklı bir alanında yapılması planlanan toplantıların bu seneki konusunu Anadolu Nümismatik çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar oluşturmaktadır. Antik kentte yapılacak toplantı sayesinde konunun uzmanları ve bu konuda uzmanlaşan öğrenciler hem belirlenen konuda yaptıkları çalışmaları tartışabilecek, hem de bir kazı alanından çıkan sikke malzemesini inceleme imkânına ulaşacaktır. Kendi çalışmalarını da paylaşabilecekleri toplantıda sunulacak bildiriler daha sonra bir kitap haline getirilerek, bilim dünyasına sunulacaktır.

Amaç:

Sempozyumun temel amacı Türkiye'de, sikke konusunda çalışan uzmanlarla öğrencileri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamaktır. Bu şekilde, Anadolu sikke çalışmalarında karşılaşılan terminoloji ve metodoloji problemlerinin masaya yatırılarak, çözüm yollarının bulunması amaçlanmaktadır. Ayrıca nümismatik konusunda ortak bir dilin oluşturulması ile hem gerçekleştirilmekte olan hem de ileride yapılacak yayınlara yardımcı olunması düşünülmektedir.

Kapsam:

Aşağıda belirtilen konuların metodoloji ve terminolojisi konusunda gerçekleştirilen çalışmaların tanıtılması, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi.

1- Anadolu'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda konteksti ile beraber ele geçen sikkeler,
2- Anadolu'da arkeolojik kontekst dahilinde veya farklı yollarla ele geçen, hatta varlığı saptanan defineler
3- Anadolu'da çeşitli dönemlerde bir otorite (kent/kral) tarafından darp edilen sikkelerin corpus çalışmaları
4- Anadolu'da çeşitli dönemlerde bir otorite (kent/kral) tarafından darp edilen sikkeler üzerindeki betimler üzerinde gerçekleştirilen ikonografik çalışmalar
5- Anadolu nümismatiği ile bağlantılı diğer konular

Hedef Kitle:

Sikke üzerine çalışan uzman ve Yüksek Lisans-Doktora öğrencileri hedef kitleyi oluşturmaktadır.

Organizasyon Komitesi:

Prof. Dr. Cengiz Işık
Doç. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün
Prof. Dr. Oğuz Tekin
Doç. Dr. Billur Tekkök

Katılımcı listesi

Doç. Dr. Billur Tekkök
Melih Aslan
Doç Dr. Oya Yağız
Doc. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün
Doç. Dr. Tolga Tek
Doc. Dr. Vedat Keleş
Yrd. Doc. Dr. Alptekin Oransay
Dr. Filiz Donmez Ozturk
Dr. Dinçer S. Lenger
Ülkü Devecioglu
Mahmut Aydın
Emin Sarıiz
D. Özlem Yalçın
H. Sancaktar
Merve Sarılar
Meydan Palalı
Serkan Kılıç
Mehmet Barak Yuruk
Suzan Okumuş
A. Güzelsoy
Canan Özbil
Erdal Ünal
Huseyin Köker
Çilem Yavşan
Soner Özen
Ferhan Büyükyörük