ANADOLU
NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI
ÇALIŞTAYI

20-22 Haziran 2011

ANADOLU NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI


20 Haziran 2011 Pazartesi.

9 00- 9.30                   Açılış Konuşmaları
Prof.Dr. Cengiz Işık, Kaunos Kazısı Başkanı
Yücel Gemici, Köyceğiz Kaymakamı

  1. Oturum : Kazı buluntuları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Tekin
9 30-9 50Kaunos Nekropol Buluntuları Işığında mezar sikkeleriyle gömütleri tarihlemedeki problemler: Charon Sikkesi, Para Kesesi Sikkesi ya da Bir Takı Malzemesi
                                    Soner Özen 
9 50 – 10 10                Nif Dağı Karamattepe Mevkii’nin Yapılan Kazılarda Bulunan Sikkeler
Dr. Dinçer Savaş Lenger 
10 10 – 10 30              Juliopolis Sikkeleri
                        Ülkü Devecioglu 

10 30- 11 00               Kahve Molası

11 00- 11 20               Geç Antik ve Bizans Çağına ait Myndos Sikkeleri
                                    M. Şahin- A. Güzelsoy 
11 20- 11 40               Olba 2010 Kazıları Sikke Buluntuları
                                    Emin Sarıiz 
11 40 -12 00               Makedonya Kulesi Kurtarma Kazısı (Edirne) Sikke Buluntuları
                                    H. Sancaktar – Z. Çizmeli Öğün 
12 00 – 12 20              Kaunos Kazıları Sikke Buluntuları
                                    Z.  Çizmeli Öğün

12 20- 12 40               Kahve Molası

 

12 40- 13 00               Kazılarda Buluntular (sikke ,seramik) Işığında Katman Analizi: Troia    Örneği
Billur Tekkök
13 00 – 13 20              Assos Kazılarında Bulunan Grek ve Roma Eyalet Sikkeleri
D. Savaş Lenger 
13 20 – 13 40              Değerlendirme : Kazı Sikkelerinin Etüt Yöntemleri
O. Tekin

13.40 – 15.00             Öğle Yemeği

II. Oturum Defineler
Oturum Başkanı: Melih Arslan

15.00 – 15.20              Küçük Bir III. Ariobarzanes Eusebios Philoromaios Drahmi Definesi
Huseyin Köker
15.20 – 15.40              Ormana Definesi
Caylan Ulutas- Ferhan Büyükyörük
15.40 – 16.00              Arykanda VI. Hamam Definesi
H. Sancaktar 

16.00- 16. 30              Kahve Molası

16.30- 16. 50              İnebolu ve Ordu Definesi - Bilirkişilik ve Define Saptaması
D. Özlem Yalçın
16.50-17.20                Değerlendirme: Sikke Defineleri ve Önemleri
Melih Arslan

 

 

21 Haziran 2011 Salı

III. Oturum: İkonografik Çalışmalar
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Adnan Diler
9 30- 9 50                      Çocuk Kral Antiochos'un Yeni Bir Bronz Madalyonu
                                      Melih Arslan
9 50-10.10                     Bir Nikomedeia Sikkesi ve Geudos Nehri’nin Lokalizasyonu Üzerine
Erdal Ünal
10 .10- 10.30                          Sikke İkonografisinin Tarihsel Arkaplanı İfade Gücü Üzerine HOMONOIA Sikkeleri Merkezli Bir Çalışma
                                      Filiz Donmez Ozturk
10.30-10. 50                  Hellenistik Dönem Sikkeleri Üzerinde Silahlar
Alptekin Oransay

10 50- 11.20                  Kahve Molası

11. 20- 11.40                 Sikkeler Işığında Parion’da Roma Kolonizasyonu
Vedat Keleş
11.40-12.00                   Side Sikkeleri Işığında Side’deki Tykhe Kültü
Mehmet Barak Yuruk
12.00-12.20                   Tarsus Roma İmparatorluk Dönemi Şehir Sikkeleri üzerindeki Mitolojik Betimler
Merve Sarılar
12.20- 12.40               Bizans Sikkelerinde İsa ve Meryem Tipleri: Malatya Arkeoloji Müzesi
Örnekleri
Meydan Palalı
12.40-13.00                   Değerlendirme : Betimler ve Sikke
Melih Arslan

13.00– 14.30                 Öğle Yemeği

14.30-17.00                   Kaunos Öreni gezisi, Prof.Dr. Cengiz Işık


22. Haziran 2011 Çarşamba

II . Oturum:  Müze çalışmaları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Tolga Tek
9.30 – 9.50                    Müze Koleksiyonlarının Oluşumu ve Geliştirilmesi
                                       Melih Aslan
9.50– 10.10              Tekirdağ  Arkeoloji Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan Doğu Thrak Krallarına ait  Sikkeler
                                      Oya Yağız
10.10- 10 30                  Isparta Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Roma İmparatorluk Dönemi Kilikia, Syria ve Mesopotamia Sikkeleri
                                      Tolga Tek

10 50- 11.20               Kahve Molası

11.20-11.40                   Corum Müzesi Çalışmaları
Zeynep Çizmeli Öğün , Canan Özbil, D. Özlem Yalçın
11.40-12.00                   Bolu Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Sikkeleri
Serkan Kılıç
12.00-12.30                   Değerlendirme: Müze Koleksiyonları ve Etüdleri
                                      A. Tolga Tek

12.30-12.50                   Kahve Molası

 

Corpus Calısmaları :
Oturum Başkanı: Doç Dr. Zeynep Çizmeli Öğün
12.50-13.10                   Nysa Sikkeleri
                                      Canan Özbil 
13.10-13.30                   Neokaisareia ve Koinon Pontus sikkeler
                                      Zeynep Çizmeli Öğün
13.30-14.00                   Değerlendirme : Corpus Calışmaları
                                      Zeynep Çizmeli Öğün

14 00 – 15 30                Öğle Yemeği

III. Oturum: Sikke Restorasyon ve Konservasyonu, Arkeometri
Oturum Başkanı: Araş. Gör. Çilem Yavşan
15.30 – 15.50                         2010-2011 Yılında Side Müzesinde Yapılan Bronz Sikke  Konservasyon Çalışmaları
Suzan Okumuş
15.50 – 16.10                Tahribatsız Arkeometrik Yöntemlerle Sahte ve Orijinal Sikkelerin
                                      Tespiti
Mahmut Aydın
16.10 – 16.30                Salamis ve Smintheion Kazı Evinde Korunan Sikkeler Üzerinde Bronz Sikke Konservasyon Çalışmaları  ve Sikke Restorasyonu ve Sorunlarını Değerlendirilmesi
Çilem Yavşan