ANADOLU
NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI
ÇALIŞTAYI

20-22 Haziran 2011

ANADOLU NÜMİSMATİK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI

Kaunos Arkeolojik Kazılarının 2009 yılından itibaren başlattığı ve her yıl arkeolojinin farklı bir alanında yapılması planlanan toplantıların bu seneki konusunu Anadolu Nümismatik çalışmaları ve karşılaşılan sorunlar oluşturmaktadır. Antik kentte yapılacak toplantı sayesinde konunun uzmanları ve bu konuda uzmanlaşan öğrenciler hem belirlenen konuda yaptıkları çalışmaları tartışabilecek, hem de bir kazı alanından çıkan sikke malzemesini inceleme imkânına ulaşacaktır. Kendi çalışmalarını da paylaşabilecekleri toplantıda sunulacak bildiriler daha sonra bir kitap haline getirilerek, bilim dünyasına sunulacaktır.

Sempozyumun temel amacı Türkiye’de, sikke konusunda çalışan uzmanlarla öğrencileri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunulmasını sağlamaktır. Bu şekilde, Anadolu sikke çalışmalarında karşılaşılan terminoloji ve metodoloji problemlerinin masaya yatırılarak, çözüm yollarının bulunması amaçlanmaktadır. Ayrıca nümismatik konusunda ortak bir dilin oluşturulması ile hem gerçekleştirilmekte olan hem de ileride yapılacak yayınlara yardımcı olunması düşünülmektedir.